Jan Loffler

S proaktívnym a pozitívnym prístupom je Slavomír Bača skutočnou hodnotou pre každého, kto zvažuje zmenu práce. Jeho rady výrazne pozitívne ovplyvnili kvalitu môjho ďalšieho profesionálneho života.